پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
  صفحه اصلی
  کمیسیون حقوقی و قضایی

  21 اردیبهشت 1393   ساعت 14:30

  توضیحات مظفر درخصوص تصویب کلیات طرح بررسی اموال مسئولان

  حسين مظفر، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قرار است كه از جلسه آينده، بررسي و تصويب مواد طرح بررسی اموال مسئولان را به نوبت در دستور كار قرار بدهيم.

  20 اردیبهشت 1393   ساعت 14:0

  تصویب کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات در مجمع

  کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

  26 فروردین 1393   ساعت 11:0

  عضو هیئت رئیس مجلس خبرداد

  رویکرد مثبت مجمع تشخیص نظام به طرح رسیدگی به اموال مسئولان

  عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی از رویکرد مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح رسیدگی به اموال مسئولان خبر داد.

  27 آذر 1392   ساعت 18:55

  رئیس کمیته خاص بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع پیشنهاد کرد

  تدوین نظام جامع حقوق جوان

  تدوین نظام جامع حقوق جوان از سوی رئیس کمیته خاص بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع پیشنهاد شد.