بازدید دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام از شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان