نسخه چاپي

در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفت:

ادامه بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر

بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

  

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در ادامه بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر جلسات 23 الی 26(چهارجلسه) کارگروه مربوطه از کمیته مبارزه با مواد مخدر؛ در روز‌های23 و 30 دیماه 1398 در دو نوبت با حضور اعضاء کارگروه مشتمل بر نمایندگان دستگاه های ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مستقل برگزار شد.

در این جلسه تعداد 10 شاخص پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تعداد (8) شاخص در زمینه‌های زیر به تصویب کارگروه رسید:

1-      «میزان مانایی در درمان اعتیاد به تفکیک نوع ماده، دوره‌های زمانی و نوع درمان»

2-      «نرخ برآوردی عود اعتیاد به تفکیک نوع ماده، دوره‌های زمانی و نوع درمان»

3-      « نسبت متخصصین فعال در حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر ، روان‌گردان و پیش‌سازها به تعداد متخصصین مورد نیاز به تفکیک حوزه، تخصص، دولتی و غیردولتی در هر استان»

4-      «نرخ بروز عفونت‌های پرخطر در بین مصرف کنندگان شناسایی شده مواد مخدر و روان‌گردان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی، نوع ماده و شیوه مصرف»

5-      «نرخ شیوع عفونت‌های پرخطر در بین مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی، نوع ماده و شیوه مصرف»

6-      «برآورد تعداد افراد مبتلا به عفونت‌های پرخطر در بین مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان در جمعیت عمومی به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی، نوع ماده و شیوه مصرف»

7-      « تعداد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر و روان گردان به تفکیک علل، نوع ماده، مکان فوت و ویژگی های جمعیت شناختی»

8-      «نسبت آسیب های ناشی از مواد مخدر و روان گردان به کل موارد همان آسیب »

 

جلسات کارگروه تا اتمام مراحل بررسی141 شاخص پیشنهادی و تدوین شاخص های نهایی ادامه خواهد داشت. بدیهی است در این جلسات ارتباط هر شاخص با بندهای سیاست های کلی و همچنین متولی ارائه و دستگاهای همکار نیز مشخص می شوند.

  • تاریخ درج خبر :
  • دوشنبه ٧ بهمن ١٣٩٨ - ٠٩:٥٦
  • کد خبر :
  • ١١٣٤

خروج