نسخه چاپي

در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت:

تدوین پیش‌نویس اولیه «سیاست‌های کلی نخبگان»

با برگزاری آخرین جلسه کارگروه «تدوین سیاست‌های کلی نخبگان» در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی پیش‌نویس اولیه «سیاست‌های کلی نخبگان» تدوین شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان در قالب 21 بند برای دستگاه‌های مرتبط ارسال خواهد شد.

با تدبیر مقام معظم رهبری در پیوست حکم صادره به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید، تدوین «سیاست‌های کلی نخبگان» در دستور کار کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع قرار گرفته است و این کمیسیون پس از نظرخواهی اولیه از دستگاه‌های مرتبط، کارگروهی شامل مسؤولین و صاحبنظران حوزه نخبگان را برای تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان تشکیل داد. کارگروه مذکور پس از برگزاری 18 جلسه (326 نفر- ساعت به طور متوسط) و همچنین انجام 240 نفر- ساعت فعالیت دبیرخانه‌ای، پیش‌نویس سیاست‌های کلی نخبگان را در قالب 21 بند تهیه نمود.

در مرحله بعد، با توجه به ضرورت اجماع دستگاهی و خبرگانی در فرایند تدوین سیاست‌های کلی نظام، پیش‌نویس اولیه مذکور مجدداً برای دستگاه‌های مرتبط ارسال خواهد شد و جلساتی نیز برای اخذ نظرات آن‌ها برگزار خواهد شد.

 

  • تاریخ درج خبر :
  • يکشنبه ٣١ فروردين ١٣٩٩ - ١٥:٢٥
  • کد خبر :
  • ١١٩٤

خروج