بررسی پیش نویس سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی

جلسه بررسی پیش نویس سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی روز شنبه 27اردیبهشت1399 با حضور اعضای کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی تشکیل شد.

تدوین پیش‌نویس اولیه «سیاست‌های کلی نخبگان»

با برگزاری آخرین جلسه کارگروه «تدوین سیاست‌های کلی نخبگان» در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی پیش‌نویس اولیه «سیاست‌های کلی نخبگان» تدوین شد.

تماس با کمیسیون

  • تلفن: 22277253
  • فکس: 22915628
  • ایمیل: elmi-farhangi@maslahat.ir
 
* * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

انتشارات و گزارش ها