تصویب 31 شاخص نظارتی سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

کارگروه تدوین شاخص‌های نظارتی سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، تعداد 31 شاخص پیشنهادی را پس از بررسی و تبادل نظر تصویب کرد.

برگزاری دهمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری

دهمین جلسه کارگروه «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری» در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع شد.

تماس با کمیسیون

  • تلفن: 22277253
  • فکس: 22915628
  • ایمیل: elmi-farhangi@maslahat.ir
 
* *

انتشارات و گزارش ها