نسخه چاپي

در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع صورت گرفت:

بررسی ایده اولیه سیاست های کلی توسعه روستایی

کمیته توسعه روستایی و عشایری کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع با موضوع ایده اولیه سیاست های کلی توسعه روستایی به ریاست مهندس سید مصطفی میرسلیم، تشکیل جلسه داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، ایده اولیه سیاست های کلی توسعه روستایی و عشایری در نشست روز شنبه 23 آذرماه 98 کمیته توسعه روستایی و عشایری با حضور دبیران کمیته های کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کارشناسان دبیرخانه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، دکتر آذرشب رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری با اشاره به اینکه گزارش های 75 دستگاه، در موضوع توسعه روستایی پایش شده و در کمیته علمی با پنج کارگروه، روند توسعه روستایی، آسیب شناسی شده است و با احسای چالش های راهبردی داخلی و استفاده از تجارب جهانی بررسی شده و ایده های نهایی، در ذیل 25 بند تدوین شده است.

وی گفت: محورهای پیشنهادی ایده اولیه سیاست های کلی توسعه روستایی و عشایری در پنج محور «نهادی-سیاسی»، «محیطی اکولوژیک»، «کالبدی فضایی»، «اقتصادی» و «فرهنگی اجتماعی» تنظیم شده است.

مهندس میرسلیم گفت: اگر در موضوع مشارکت روستاییان، بر آگاهی تاکید نشود، موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد. آگاهی های علمی و مهارتی و آموزش های دینی روستاییان باید مورد توجه سیاستگذاران باشد.

وی با تاکید بر موضوع ایمن سازی مسکن روستایی گفت: بازسازی روستاها نباید موجب دگرگونی بافت سنتی روستاها شود اما بهسازی مسکن روستایی و استفاده بهینه از انرژی، نظیر بهره گیری از انرژی خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر موضوعاتی هستند که باید مورد تاکید قرار گیرند.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع با اشاره به موضوع بازیابی هویت تاریخی و سنن و آئین های بومی در روستاها و عشایر گفت: باید رقابت سازنده در میان روستائیان در موضوع اثرگذاری ملی را تقویت کنیم، همچنین موضوع زندگی عشایری را باید در قالب این سیاست ها، باید تعیین تکلیف کنیم.

در ادامه پس از قرائت بندهای پیشنهادی، اعضای کمیته توسعه روستایی و عشایری، پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. سجاد افروغ نماینده کمیته محیط زیست دبیرخانه مجمع، از اهتمام متولیان تهیه پیش نویس سیاست های کلی توسعه روستایی، به موضوع محیط زیست و آمایش سرزمین بر اساس مشخصات اقلیمی قدردانی کرد. دکتر بیک محمدلو از کمیته توسعه دریامحور، ضمن برشمردن انتقادهایی برای ایده ی ارائه شده گفت: باید به جایگاه این سیاست کلی نسبت به سایر سیاست های کلی به ویژه سیاست های ابلاغی قانونگذاری اشاره می شد و در چارچوب یک نقشه جامع از سیاست ها نگاه می شد.

همچنین دکتر مرتضایی دبیر کمیته ی انرژی گفت: باید به نقطه غایت و هدف و مطلوب تهیه کنندگان این پیشنویس اشاره می شد. دکتر امیر عظیمی، دبیر کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت معدن و فن آوری به برخی واژه گزینی ها در بندهای ایده ی اولیه سیاست های کلی اشاره کرد و گفت: جایگاه روستای هوشمند در جهان دیجیتال در این پیش نویس اشاره نشده است. خانم حق روستا دبیر کمیته شهرسازی، آمایش و مسکن گفت: متولی و نحوه اجرای این سیاست ها، مشخص نیست و باید در پیوست این سیاست ها به این موضوع اشاره شود. وی با تاکید بر الویت بندی در سیاست ها، گفت: در تنظیم این سیاست ها، ادبیات و شیوه نگارش سیاست ها در کمیسیون زیربنایی باید در نظر گرفته می شد.

در ادامه دکتر محسنی دبیر کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: شایسته است که منظورمان را از توسعه ی روستایی به وضوح بیان کنیم تا دچار ناهمخوانی توسعه روستایی نشویم. باید تکلیف امور بخشی را در قبال توسعه روستایی که در سایر سیاست ها و قوانین آمده را مشخص کنیم. بحث تضمین درآمد مردم روستا، در توسعه روستا یک موضوع محوری است. در کشورهای توسعه یافته به ساماندهی نظام بازار محصولات روستایی و کشاورزی توجه ویژه ای شده است و لازم است ما رویکرد اصلی خودمان را در این سیاست ها، به طور شفاف بیان کنیم.

دکتر آذرشب در پایان با اشاره به فرایند تدوین ایده اولیه سیاست های کلی توسعه روستایی گفت: اگر بخواهیم همه مسائل را یکباره و یکجا حل کنیم، توفیقی نخواهیم داشت و باید به اولویت ها پرداخته شود. در این پیش نویس با محوریت انسان روستایی و عشایری، مسائل و چالش ها را دیده ایم و برای هر بند هدفگذاری و تعیین شاخص کرده ایم.

دکتر قوام ملکی دبیر کمیته توسعه روستایی و عشایری، به جمع بندی مباحث و نکات مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: برای ارائه ایده اولیه، مباحث را به صورت مطول مطرح کردیم و با استفاده از آرای صاحبنظران تراز اول مباحث روستایی و 75 دستگاه متولی و مسئول به این بندها رسیده ایم. کارگروه های علمی تدوین این ایده ها، همه سیاست های کلی کشور اعم از کشاورزی، منابع آب و انرژی و جمعیت و ... را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به آسیب های عملکردهای دولت ها و نهادهای مختلف در دهه های اخیر، به این محورهای پیشنهادی رسیدیم.

 

در پایان مهندس میرسلیم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی با اشاره به ضرورت تدوین مقدمه ای بر این ایده ها، بر ارائه پیوستی از شاخص های کلیدواژه های آن تاکید کرد.

 
 

  • تاریخ درج خبر :
  • يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨ - ١٣:٢١
  • کد خبر :
  • ١٠٨٣

خروج