کمیسیون زیربنایی و تولیدی برگزار کرد:
نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی کشاورزی"
هفتمین جلسه ارائه پروژه تحقیقاتی" ارزیابی سیاستهای کلی کشاورزی" با موضوع بررسی میزان تحقق سیاستهای هفتم و هشتم با حضور رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجری طرح در روز شنبه 13مهرماه در راستای وظایف و فعالیت های کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.
 دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیسیون زیربنایی و تولیدی برگزار کرد:
ششمین نشست تخصصی بررسی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی کشاورزی"
ششمین جلسه ارائه پروژه تحقیقاتی" ارزیابی سیاستهای کلی کشاورزی" با موضوع بررسی میزان تحقق سیاست پنجم با حضور رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی مربوطه و مجری طرح در روز شنبه ششم مهرماه با محوریت فعالیتهای کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.
 سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت برگزار شد:
نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای صرفه‌جوئی انرژی
نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای صرفه‌جوئی انرژی در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت برگزار شد.
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
در جلسه ی کمیته حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فناوری بررسی شد:
تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، جامعه و فناورهای آینده
جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی با محور تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، جامعه و فناورهای آینده، 16 شهریور1398 با حضور رئیس کمیسیون، رؤسا و دبیران کمیته ها، در سالن نشست های این کمیسیون برگزار شد.
 يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار کرد:
نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاست های کلی کشاورزی"
نشست تخصصی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاست های کلی کشاورزی" روز شنبه 23 شهریور ماه در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برگزار تشخیص مصلحت نظام شد.
 يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>