مصوبات : موارد اختلافی

طرح‌ ممنوعيت‌ استعمال‌ دخانيات‌ در مجامع‌ عمومي‌ مصوب‌1375/02/16 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي . (تاریخ تصویب1376/03/24)

شماره: 8109/ق
تاريخ: 8/4/1376

 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 با سلام
بازگشت به نامه شماره 4904/ق مورخ 23/2/1375، «طرح ممنوعيت استعمال دخانيات در مجامع عمومي» مصوب مورخ 16/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسة مورخ 24/3/1376 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و عين مصوبه مجلس به رأي گذاشته شد كه از آراء كافي برخوردار نگرديد و رد شد.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام