مصوبات : موارد اختلافی

 لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني(مصوب 1381)
 
شماره : 0101/24486
26/3/1381
 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
سلام عليكم ؛
بازگشت به نامه شماره 483 – ق مورخ 29/11/1379 موضوع «لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني» مصوب 25/11/1379 مجلس شوراي اسلامي كه بند (2) ماده (13) آن مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه شنبه مورخ 18/3/1381 مجمع مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عينا به تصويب رسيد .
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد .
  
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
رونوشت :جناب آقاي دكتر محسن رضايي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام.