عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 دکتر داود دانش جعفری

اطلاعات شخصی :
نام : داود
نام خانوادگی : دانش جعفری
تاریخ تولد : 1333
محل تولد : تهران
 
تحصیلات :
 
لیسانس عمران-1358
فوق لیسانس اقتصاد-1371
دکترای اقتصاد-1380
 
اهم سوابق:
 
- كارشناس عمران جهاد سازندگي استان تهران سال 1358
- اعزام به جبهه براي فعاليت هاي مهندسي جنگ سال 1359
- فرماندهي مهندسي جنگ جهاد سازندگي تهران سال 1361
- عضو ستاد مركزي بازسازي مناطق جنگ زده (بعد از آزادسازي خرمشهر) سال 1362
- رئيس ستاد مركزي پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي سال 1363
- عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي و مديرعامل موسسه جهاد توسعه سال 1367
- قائم مقام وزير جهاد سازندگي در بازسازي مناطق زلزله زده گيلان در زنجان سال 1368
- قائم مقام وزير جهاد سازندگي در بازسازي نخلستانها در مناطق جنگزده سال 1369
- معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي سال 1371
- عضو شورايعالي پول و اعتبار
- عضو شورايعالي بانكها
-انتقال به دانشگاه علامه طباطبايي سال 1372
- رئيس بنياد مسكن كشور سال 1372
- نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي
- عضو شوراي اقتصاد (براي يكسال)
- نائب رئيس كميسيون اقتصاد مجلس شواري اسلامي (براي چهارسال)
- نائب رئيس كميسيون تلفيق برنامه سوم در مجلس شوراي اسلامي
- نماينده مجلس در اولين اجلاس موسسان مجلس آسيا در بنگلادش
- دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام
- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
- عضو ناظر جمهوري اسلامي ايران در اجلاس وزراي برنامه ريزي كشورهاي آفريقايي در آديس آبابا – 1367
- عضو هيات علمي دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
- رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
-وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم
 
آثار و تألیفات :
- مقاله كندو كاوي در مسائل پيمانكاري در ايران، سمينار اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد تهران – تير ماه 1369
- گزارش تحقيق در مورد: راههاي توسعه روابط بازرگاني با سودان، سيرالئون، غنا،‌ تانزانيا و ليبي سال 1370
- مقاله عوامل موثر در عملكرد بنگاههاي دولتي و استفاده از خصوصي سازي در اقتصاد ايران، مجله پژوهش و سازندگي شماره 22 – بهار 1373
- ترجمه مقاله تغييرات فني درون زا،‌ نوشته : پل ام . رومر – 1374
- ترجمه مقاله ره آوردي در نظريه رشد اقتصادي ،‌نوشته : ام . سلو – 1374
- مقاله برآورد تابع تقاضاي مسكن در ايران، سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران – دانشگاه تهران – مهرماه 1375
- ميزگرد چالش هاي مديريت كشور، مجله تدبير شماره 70 – بهمن 1375
- مقاله مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران و رهيافت ها، مركز پژوهش هاي مجلس كد گزارش 4002277 – خرداد 1376
- مقاله در همايش پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، درسهايي از بحران اقتصادي آسياي جنوب شرقي در مورد اقتصاد ايران – اسفند 1376
- ترجمه : آزمون نظريات و پيش بيني جريان هاي تجاري نوشته : A.V.DEARDORFE مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كد گزارش 3002833 – سال 1376
- مقاله بحران نفت و چالش هاي اقتصادي -مجله تدبير شماره 81 – ارديبهشت 1377
- مقاله گزارش كارشناسان اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص بودجه سال 1378
- مقاله افزايش قيمت نفت، سرمايه گذاري و انتظارات مديران صنعتي ،‌مجله تدبير شماره 99 – ديماه 1378
- مقاله بررسي آثار تكانهاي توليد ناخالص داخلي ،‌ سطح قيمت ها – نرخ ارز و پول در اقتصاد كلان ايران، موسسه تحقيقات پولي و بانكي پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – ارديبهشت 1380
- مقاله بررسي آثار تكانهاي اقتصاد كلان ايران ، سلسله سخنرانيهاي علمي گروه اقتصاد بازرگاني دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي – ارديبهشت 1380
- مقاله بودجه سال 80 و انطباق آن با برنامه سوم، مجله تدبير شماره 111، ارديبهشت 1380
- مقاله نماگر دورانهاي اقتصادي ايران ،‌بولتن پژوهشنامه بازرگاني فصلنامه شماره 18 بهار 1380
- كتاب مجموعه مقالات فساد مالي در حاكميت ،‌كانون انديشه دانشجوي مسلمان چاپ موسسه فرهنگي خانه خرد – بهار 1380
- مقاله ماليات بر ارزش افزوده و چالش تورم،‌بولتن پژوهش هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي سال اول شماره تابستان 1380
- مقاله مشترك مباني فرهنگي توسعه ،‌همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران كار مشترك با اساتيد ديگر در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي – بهمن 1381
- مقاله مشترك بازار، ‌دولت و برنامه ،همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران،‌ كار مشترك با اساتيد ديگر در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي – بهمن 1381
- مقايسه تطبيقي صادرات و واردات نفت ايران در كشورهاي اوپك طي دوره 2000 – 1975،‌ سال 1381
- ميزگرد موانع ،‌محدوديتها،‌ مزايا و فرصت هاي پيش روي جهاني سازي، فصلنامه فرآماد،‌ دانشگاه امام حسين شماره 15 – بهار 1382
- دو دهه اصلاحات در چين سلسله سمينارهاي گروه اقتصاد بازرگاني دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي – ارديبهشت 1382
- تحقيقاتي در مورد: جايگاه كشاورزي ،‌صنعت و تجارت مواد غذايي ، مطالعه تطبيقي كشورها،‌ همايش جايگاه صنايع تبديلي،‌تكميلي در توسعه بخش كشاورزي،‌ دانشگاه تربيت مدرس – مرداد 1382
- بررسي موانع توسعه بخش تعاون در اقتصاد ايران با نگرش به تجارب ساير كشورها، كميسيون اقتصاد كلان،‌بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – شهريور 1381
- ميزگرد بررسي نقش تسهيلات تكليفي در اقتصاد ايران ،‌ فصلنامه بانك صادرات ايران
- ناظر علمي پروژه ارائه شاخص هاي ارزيابي عملكرد برنامه سوم توسعه در جهت تحقق سياستهاي كلي مربوط به اشتغال، معاونت بررسي و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
- ناظر علمي پروژه طراحي شاخص هاي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصي سازي معاونت بررسي و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
سایر :
- گذراندن دوره توسعه روستايي در سازمان اسكاپ وابسته به سازمان ملل متحد 1367
- آشنايي يا تسلط به زبانهاي خارجي؛ هندی- عربي ـ انگليسي
توضیحات :
- وي از فرمانده معظم كل قوا به دليل فعاليت هاي مهندسي مرتبط با رفع محاصره آبادان (عمليات ثامن الائمه) نشان فتح اخذ نموده است .
- کسب عنوان مدير اجرايي نمونه كشور در سال 1374 .