نسخه چاپي

در کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛

ادامه تدوین سازوکار و فرایند «ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام»

چهارمین جلسه «کمیسیون خاص» با موضوع بررسی و تدوین سازوکار و فرایند «ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام» برگزار شد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کمیسیون خاص» به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع از کمیسیون های تخصصی این نهاد برگزار گردید.

در این جلسه، بحث درباره تدوین سازوکار و فرایند ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام ادامه یافت و اعضای جلسه به بررسی ابعاد گام سوم ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی در اجرا، پرداختند.

پس از تبادل نظر اعضای جلسه درباره شروط اثربخشی سیاست ها در مرحله اجرا، تاکید شد که سیاستی اثربخش است که «اهداف سیاست در قوانین و مقررات و در صورت لزوم در ساختارها و ابزارهای اجرای سیاست منعکس شده باشد» همچنین«در اثر اجرای سیاست، شاخص های مرتبط با اهداف سیاست، در بازه زمانی قابل ارزیابی، محقق شده باشد.»
در ادامه جلسه در خصوص شروط کارآمدی یک سیاست کلی، نیز بحث و تبادل نظر و تاکید شد که سیاستی کارآمد تلقی می شود که «راهبردهای سیاست منجر به تحقق اهداف سیاست با بازدهی بالا(با کمترین منابع و صرف کمترین هزینه و بیشترین عایدی) شده باشد.» و «راهبردهای سیاست در قوانین و مقررات و اقدامات اجرایی و در صورت لزوم در ساختارها و ابزارهای اجرای سیاست منعکس شده باشند.»

در این جلسه، برای ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی، « استفاده از روش های علمی و کارشناسی معتبر و بهره گیری از همکاری دستگاه ها و مراکز علمی و نخبگانی مربوط» مصوب گردید.

دکتر ذوالقدر در این جلسه بر تعیین «مرجع ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست کلی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که در این خصوص پیشنهاداتی مطرح گردید و مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

«بررسی تناسب شاخص های ارزیابی با اهداف سیاست های کلی» نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و ادامه تدوین و بررسی سازوکار و فرایند ارزیابی، اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام به جلسه بعد موکول گردید.

  • تاریخ درج خبر :
  • چهارشنبه ٣ خرداد ١٤٠٢ - ١٢:١٤
  • کد خبر :
  • ١٩٢١

خروج