مصوبات / سیاست های کلی

 سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی (مصوب1381/07/27- ابلاغی1389/11/29 )

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی را ابلاغ فرموند.  در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند. 
 پیش نویس این سیاست ها قبلا" در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود.  متن کامل سیاست های کلی  ابلاغی از سوی مقام  معظم رهبری به شرح زیر است:

سیاست­های کلی بخش شهرسازی

1-      مکان­یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع  آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت­ها و شبکه شهری.
2-      تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی،  حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
3-       هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.
4-      تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه­ای و در چارچوب طرح های مصوب.
5-      حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.
6-      جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت­های حاشیه ای و نامناسب موجود.
7-      تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
8-      ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.
9-      رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
10-      سطح­بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.

 11-   رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.