مصوبات

حل معضلات:

قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور گندم‌، آرد و نان (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/07/26 )
 

جناب آقاي مهاجراني
معاونت محترم حقوقي و پارلماني رئيس جمهور
 
با سلام،
با توجه به درخواست مورخه 24/9/71 رئيس محترم قوه قضائيه و موافقت مورخ 6/11/71 مقام محترم رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پيوست تصوير مصوبه مورخه 26/7/67 مجمع در خصوص «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» و آئين نامه مربوطه ايفاد مي گردد، لطفاً دستور فرماييد اقدام لازم جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور معمول گردد.
 
 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
بررسي پيرامون موضوع «تعزيرات حكومتي» در جلسة مورخ 26/7/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در مورد موضوع «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» ماده واحدة ذيل به تصويب رسيد:
ماده واحده: اعمال تعزيرات حكومتي نسبت به متخلفين در مورد تخلفات مربوط به آرد و نان طبق روال سابق ادامه مي يابد، و رسيدگي به اين موارد تا بررسي آئين نامة مربوطه توسط مرجع مورد نظر مجمع، بر اساس آئين نامة فعلي خواهد بود.
تبصره- مسؤولين اجراي طرح موظفند براي جلوگيري از تخلفات دست اندركاران اجراي طرح و رسيدگي به شكايات از احكام و دست اندركاران اقدامات لازم بعمل آورند.
 
ابلاغ شود .

 
سيد علي خامنه‎اي