مصوبات

حل معضلات:

   تفسير قانون‌ كار در خصوص‌ چگونگي‌ تلقي‌ پزشكاني‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ پورسانت‌ در درمانگاههاي‌ متعلق‌ به‌ بنياد مستضعفان‌ ارائه‌ خدمت‌ مي‌نمايند (معضل‌).(تاريخ تصويب1375/02/06 )
 
جناب آقاي محسن رفيق دوست
رياست محترم بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
 با سلام
عطف به نامه شماره 1767/10 مورخ 27/2/1374 در خصوص «چگونگي تلقي پزشكاني كه در مقابل دريافت پورسانت در درمانگاههاي متعلق به بنياد ارائه خدمت مي نمايند.» موضوع در جلسه مورخ 6/2/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و مقرر گرديد؛
 با توجه به اينكه موضوع مورد بحث منطبق بر مفاد ماده (2) قانون كار مي باشد (تعريف كارگر) و ماده مذكور از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي باشد، لذا مي بايست از طريق هيأت وزيران تقديم لايحه استفساريه در مجلس شوراي اسلامي مطرح و درخواست تفسير گردد.
مراتب جهت طي مراحل قانوني لازم اعلام مي گردد.
 
 
غلامرضا جوادي