مصوبات

استفساریه ها:


تفسير ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوبه مورخ1383/08/30  مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
موضوع استفساريه :
 
آيا ساخت و توليد در ماده 41 قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول كشت شقايق پاپاور سامنيوفرم اليفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) كه امكان برداشت دارو از آن تنها در فرآيند صنعتي ، ممكن است نيز مي شود يا خير ؟
 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام :
 
ماده واحده : شقايق پاپاور سامنيوفرم اليفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذكور بوده و كشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، براي مصارف دارويي بلامانع است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سي‌ام آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام