از ظرفیت جلسات مشترک سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی استفاده شود و متاسفانه از این فرصت استفاده نمی شود


دریافت ویدئو تاریخ انتشار : 1399-7-30 12:03:59