گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام /2 آذرماه 1400