گزارش تصویری جلسه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام/6 اردیبهشت 1401