گزارش تصویری دوازدهمین جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم / 31 خرداد 1401