گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه / 11 مرداد 1401