گزارش تصویری چهل و یکمین جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه / اول شهریور1401