گزارش تصویری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع آغاز بررسی سیاست های کلی «توسعه دریامحور»/ 10اسفند 1401