مصوبات

سیاست های کلی پیشنهادی

 

يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 110 قانون اساسي" تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران " پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف رهبري شمرده شده است.

از سال 1377 تا اسفند 1384جمعاً 28 مورد سياست كلي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب وتقديم مقام معظم رهبري گرديده كه از اين ميان تعداد 14 سياست كلي از سوي معظم له ابلاغ و 14 مصوبه نيز جهت تصويب نهايي و ابلاغ تقديم گرديده است. جدول مصوبات بدین شرح مي‌باشد.

.
فهرست سیاست های کلی پیشنهادی مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست هاي كلي نظام از بدو تأسيس تا كنون به تفکیک هر سال
مصوبات سال 1372
مصوبات سال 1377
.
مصوبات سال 1378
9- سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب1378/11/02 )
مصوبات سال 1379
.
مصوبات سال 1380
مصوبات سال 1381
.
مصوبات سال 1382
16- سياست هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي.(مصوب 06/02/1382)
مصوبات سال 1383
20- سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري.(مصوب 1383/01/22)
مصوبات سال 1384
27- سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي .(مصوب 15/11/1384)
.
مصوبات سال 1385
.
مصوبات سال 1386
34- لایحه بودجه ی سال 1387 کل کشور (29/11/1386)
.
مصوبات سال 1387
مصوبات سال 1389
مصوبات سال 1390
مصوبات سال 1391
.
مصوبات سال 1394
.
مصوبات سال1395