سومین جلسه بررسی پیش نویس سیاست های کلی «توسعه دریا محور»

در سومین جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت نظام، با موضوع تدوین سیاست های کلی «توسعه دریامحور»، بررسی پیش نویس این سیاست های کلی ادامه یافت.

جلسه مشترک کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع درباره بودجه 1402

کمیسیون های «اقتصادی، اداری و بازرگانی» و«زیربنایی و تولیدی» مجمع تشخیص مصلحت نظام طی جلسه مشترکی لایحه بودجه 1402 را بررسی کردند.

تماس با کمیسیون

  • تلفن:
  • فکس: 02166463467
  • ایمیل: @maslat.ir
 
* * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

انتشارات و گزارش ها