مصوبات : موارد اختلافی

بند «د» ماده‌ 3 قانون‌ تأسيس‌ مدارس‌ غيرانتفاعي . (تاریخ تصویب 1367/07/19 )

شماره: 3593/1
تاريخ: 12/8/1367

جناب آقاي نخست وزير

قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/67 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بند «د» مادة 3 آن كه در جلسة مورخ 19/7/67 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است ارسال مي گردد، تا براي اجراء در اختيار مسؤولان گذارده شود.

 
سيد علي خامنه اي
رييس جمهور
 
شماره: 81276/ق54
تاريخ: 17/8/1367
 
وزارت آموزش و پرورش
  
قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي كه در جلسه روز پنجشنبه 5/3/1367 مجلس شوراي اسلامي و بند «د» ماده 3 آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بوده در جلسه مورخ 19/7/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 3593/1 مورخ 12/8/67 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
 
لازم است وزارت آموزش و پرورش زمينه اجراي سريع اين قانون را با تهيه و پيشنهاد عاجل آئين نامه مواد 12 و 20 آن فراهم نمايد.
 
 
مير حسين موسوي
نخست وزير
 
 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
لايحة «تأسيس مدارس غيرانتفاعي» در جلسة مورخ 19/7/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بند «د» مادة3 كه مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود به صورت زير اصلاح گرديد:
مادة 3 بند «د»: عدم وابستگي به رژيم گذشته و عدم وابستگي به گروهك هاي منحرف يا منحرف و غير قانوني مانند منافقين.
ابلاغ شود.
  
سيد علي خامنه‎اي