مصوبات : موارداختلافی

 اصلاح‌ بند (2) ماده (‌2) اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم .(تاریخ تصویب1372/12/12 )

 شماره: 3070

تاريخ: 17/12/1372

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 عطف به نامه شماره 1925/ق مورخ 4/7/1372 موضوع مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح بند2 ماده2 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده بود، موضوع در جلسه روز پنجشنبه مورخ 12/12/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و چون از آراء كافي جهت تصويب برخوردار نگرديد، رد شد. مراتب جهت اطلاع ايفاد مي گردد.

  

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام