مصوبات : موارد اختلافی

 طرح تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي(تاریخ تصویب1376/07/19 )
 
شماره: 0101/2009
تاريخ: 19/8/1376
 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
 
با سلام
بازگشت به نامه شماره 1382/ق مورخ 31/6/1376 «طرح تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي» كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسة مورخ 19/7/1376 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به شرح پيوست تأييد گرديد.
 
 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي
 
ماده واحده: وزارت صنايع موظف است به منظور تسهيل در امر تردد جانبازان داراي 50% جانبازي و بالاتر، يك دستگاه خودروي سواري پيكان بدون اخذ مابه التفاوت به صورت اقساط متناسب با مستمري جانبازان به بنياد جانبازان تحويل نمايد.
تبصره 1- سيستم بانكي مكلف است سالانه تسهيلات بانكي تا سقف 2000 خودرو در سال در اختيار بنياد جانبازان قرار دهد.
پرداخت 50% كارمزد تسهيلات ياد شده به عهده بنياد و 50% باقيمانده به عهده جانباز (استفاده كننده از خودرو) خواهد بود.
تبصره 2- با توجه به استهلاك خودروها و بجا ماندن ضرورت نياز جانبازان مشمول، دولت مكلف است در هر ده سال يكبار نسبت به تعويض دستگاه خودروي سواري طبق شرايط مقرر در اين قانون عمل نمايد.
تبصره 3- تشخيص جانبازان مشمول، تعيين اولويت ها، نحوه تحويل و بهاي خودرو بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و وزارت صنايع به تصويب هيأت وزيران ظرف مدت يكماه خواهد رسيد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره كه ماده واحده و تبصره هاي 1و2 آن مورد اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ 19/7/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.
 
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام