مصوبات : موارد اختلافی

 تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام)


شماره: 0101/19745

تاريخ: 9/4/1380

مقام معظم رهبري

حضرت آيت الله خامنه اي «دامت بركات وجوده الشريف»

 با سلام و تحيات؛

بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي رساند موضوع در جلسة مورخ 9/4/1380مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت.

نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي گردد:

مجمع براساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد، لذا چنانچه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني دامت بركاته

 با سلام و تحيت و تشكر از مجمع تشخيص مصلحت نظام بخاطر اعمال دقت لازم و پايبندي شايسته به رعايت مجاري قانوني، مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود.

   والسلام عليكم

 سيد علي خامنه اي(16/4/80)

 

شماره: 0101/20310

تاريخ: 17/5/1380

 

محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامي

حضرت آيت الله خامنه اي «دامت بركاته»

 عطف به دستور شمارة 1431/1 مورخ 14/5/1380 مبني بر ارائه نظر مشورتي در حل و معضل ناشي از موضوع انتخاب حقوقدانان شوراي محترم نگهبان به استحضار مي رساند:

در اجراي بند 8 اصل 110 قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 15/5/80 تشكيل جلسه داد. پس از بررسي تفضيلي معضل پيش آمده، دو راه حل مشخص و كلي به شرح ذيل مطرح شد:

الف- با نسبي كردن اكثريت آراء بجاي اكثريت مطلق، انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان حل مي شود.

ب- با اعلان رسمي بودن شوراي نگهبان با وجود سه چهارم اعضاء مشكلي براي تحليف رياست جمهوري و اعتبار مجلس باقي نمي ماند، اما مشكل انتخاب دو حقوقدان شوراي نگهبان حل نشده باقي خواهد ماند.

پس از بررسي همه جانبه و استماع همه نظرات، مجمع تشخيص مصلحت نظام سه بند زير را براي تقديم به محضر مقام معظم رهبري، جهت تصميم گيري نهايي، تصويب كرد:

تا زمان بررسي مجدد براي اصلاح آئين نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، در اين دوره و در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي، بر اساس اسامي پيشنهادي رياست محترم قوه قضائيه، بار ديگر رأي گيري بعمل آيد و در صورت عدم حصول اكثريت مطلق در همان جلسه مجدداً رأي گيري شده و در مرتبه دوم، اكثريت نسبي براي انتخاب حقوقدانان ملاك خواهد بود.

شوراي نگهبان با وجود اكثريت سه چهارم اعضاء رسميت دارد (البته پيشنهاد جمعي ديگر از اعضاء مجمع اضافه كردن قيد «تا اعلان نظريه تفسيري شوراي نگهبان» بر ابتداي اين بند بود و نظر ديگري نيز برخي از اعضاء داشتند كه به جاي سه چهارم، پنج ششم اعضاء شوراي نگهبان مبنا قرار گيرد. ولي از آنجائيكه پيشنهاد اول رأي آورد، در مورد دو پيشنهاد ديگر رأي گيري بعمل نيامد).

با توجه به دو بند فوق و پس از انتخاب دو عضو حقوقدانان شوراي نگهبان در اولين فرصت ممكن مراسم تحليف رئيس جمهوري انجام پذيرد.

   

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 

شماره: 0101/20373

تاريخ: 23/5/1380

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

 سلام عليكم

با عنايت به دستور مورخ 16/4/80 مقام معظم رهبري مبني بر «تجديدنظر در مصوبه 20/1/79 مجمع» در خصوص تحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبري، موضوع ماده (198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جلسة مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 20/5/80 بهمين منظور تشكيل و موضوع تحقيق و تفحص مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به عنوان ماده واحده به شرح پيوست به تصويب رسيد.

بدينوسيله جهت طي مراحل قانوني ارسال مي گردد.

   

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع تجديد نظر در مصوبة 20/1/79 مجمع در خصوص ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

 ماده واحده: اصلاحية ماده (198) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/79مجمع به شرح زير اصلاح و الحاق يك تبصره بعنوان تبصره (3) به آن.

عبارت: «به استثناي دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و …» از اصلاحيه ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي حذف مي شود.

عبارت: «و با توجه به تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل مذكور» بعد از عبارت «در اجراي اصل 76 قانون اساسي» اضافه مي شود.

الحاق يك تبصره بعنوان تبصره (3)ذيل ماده 198 و تبصره هاي (1) و (2) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي.

تبصره 3- تحقيق و تفحص در مورد آن دسته از نهادها و دستگاههايي كه تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‎له انجام مي شود.

موضوع «تجديد نظر در مصوبه 20/1/79 مجمع» در خصوص ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ 20/5/80 مجمع مطرح و اصلاحاتي بشرح فوق به تصويب رسيد.

  

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام