مصوبات : موارد اختلافی

 اصلاح قانون تأمين‌ اجتماعي(تاریخ تصویب1380/07/14 ‌)

 

 شماره: 0101/21145

 تاريخ: 21/7/1380

 

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

  

سلام عيكم،

 بازگشت به نامه شماره 819/ق مورخ 29/2/80 درباره مصوبه مورخ 23/2/80 مجلس شوراي اسلامي در خصوص «لايحه اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371» كه جزء 1و 3 بند ب تبصره (2) آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، به پيوست مصوبه مورخ 14/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي طي مراحل قانوني ارسال مي گردد.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 

قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371

  ماده واحده: تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371 به شرح زير اصلاح مي شود:

  ب- حمايتها

 افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت زيان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‎آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.

 در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 23/2/80 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جزء (1و3) بند ب تبصره 2 آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسة 14/7/80 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

  

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام