مصوبات : موارد اختلافی

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ1378/03/13  (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه آهن (COTIF) مورخ1359/02/19  (9 مه 1980)

 

 
شماره : 0101/27438
تاريخ : 28/10/1381
 
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
بازگشت به نامه شماره 2066-ق مورخ 1/3/1381 موضوع «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 13/3/1378 (سوم ژوئن 1999) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين‌المللي راه آهن (COTIF) مورخ 19/2/1359 (9 مه 1980)» مصوب 29/2/1381 مجلس شوراي اسلامي كه مواد(12)، (16)، (25)، (37)، (48)، (49) و (60) آن مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ،در جلسه شنبه مورخ 14/10/1381 مجمع مطرح و نظر مجلس شوراي اسلامي عينا مورد تاييدقرارگرفت.
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.
 

 

 اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

 رونوشت :جناب آقاي دكتر محسن رضايي دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام.