کل اخبار

کل اخبار
ایجاد صندوق  های تضمین دولتی جدید مغایر سیاست های کلی نظام  قانونگذاری شناخته شد
در بررسی مصوبه مجلس درباره تامین مالی تولید در هیات عالی نظارت:
ایجاد صندوق  های تضمین دولتی جدید مغایر سیاست های کلی نظام  قانونگذاری شناخته شد
هیات عالی نظارت بر حسن سیاست های کلی نظام، تبصره 2 ماده 3 مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ایجاد صندوق های تضمین دولتی جدید را مغایر سیاست های کلی نظام  قانونگذاری شناخت.
۱۲ ساعت پیش
انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت:
انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و علاوه بر انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت، مواد 22 و 66 از مصوبه مجلس درخصوص طرح بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود را بررسی کرد.
۷ روز پیش