هیأت عالی نظارت

تخصیص ۱۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه

تخصیص ۱۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه

هیات عالی نظارت، دولت و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و مواد اولیه اقدام کنند.
آرشیو اخبار
توزیع قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس کالا برای پروژه های راه و شهر سازی  مغایر سیاست های کلی نیست
توزیع قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس کالا برای پروژه های راه و شهر سازی مغایر سیاست های کلی نیست
جلسه فوق العاده هیات عالی نظارت به منظور بررسی لایحه بودجه۱۴۰3 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مغایرت یا عدم انطباق آن با سیاستهای کلی نظام، برگزار و به بررسی بخش هایی از تبصره 4 این مصوبه پرداخت.
۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۲
سازمان برنامه و بودجه اعتبار خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان را با قیمت تضمینی پیش بینی و تامین کند
سازمان برنامه و بودجه اعتبار خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان را با قیمت تضمینی پیش بینی و تامین کند
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست گذاری حداکثر در شش ماهه اول سال 1403 تخصیص و پرداخت نماید.
۲۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲
برنامه مجلس برای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری
برنامه مجلس برای تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری
برنامه ارایه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم می باشد و باید اقدامات انجام شده را گزارش می کرد تا هیات عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آیین نامه داخلی مجلس گزارش نماید.
۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۲
ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و نیز گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری
ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» و نیز گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری
هیأت عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر، تشکیل جلسه داد.
۰۷ / ۱۱ / ۱۴۰۲
بررسی موارد مغایرت مصوبه «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» با سیاست های کلی نظام
بررسی موارد مغایرت مصوبه «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» با سیاست های کلی نظام
هیات عالی نظارت، به منظور بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی » به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۲
هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را پایان داد
هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را پایان داد
هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه 19 ، 20 و 23 دی ماه 1402 به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد.
۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۲
احکام برنامه هفتم برای فعال سازی مناطق آزاد و استفاده از مزیت های جغرافیایی و سیاسی آن منطبق بر سیاست های کلی نیست
احکام برنامه هفتم برای فعال سازی مناطق آزاد و استفاده از مزیت های جغرافیایی و سیاسی آن منطبق بر سیاست های کلی نیست
هیات عالی نظارت به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی برنامه هفتم به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد.
۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲
1