کمیسیون ها - کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری

کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری
جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع درباره شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد
جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع درباره شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای کمیسیون، رئیس‌کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته‌های تخصصی کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص «شورای فقهی» بررسی شد.
۱ ماه پیش
در کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص صورت گرفت:
بررسی مصوبه مجلس در مورد طرح جدید بانکداری مرکزی
کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست مهندس محمدرضا باهنر، نایب رئیس این کمیسیون، تشکیل جلسه داد.
۱۰ ماه پیش
در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص صورت گرفت
تاکید بر تسریع بازنگری سیاست های کلی
تسریع بازنگری سیاست های کلی اقتصادی، اداری و بازرگانی در دوره جدید مجمع در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت.
۱۱ ماه پیش
در كميسيون اقتصاد كلان مجمع بررسی شد:
نقش صندوق توسعه ملي در برنامه هفتم توسعه
دومين جلسه بررسي نقش صندوق توسعه ملي در سياست هاي كلي برنامه توسعه در كميسيون اقتصاد كلان بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
۱ سال پیش
۱۲