صحن

انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت:

انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و علاوه بر انتخاب 4 عضو جدید هیات عالی نظارت، مواد 22 و 66 از مصوبه مجلس درخصوص طرح بانک مرکزی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود را بررسی کرد.
آرشیو اخبار