کمیسیون ها - کمیسیون زیربنایی و تولیدی

کمیسیون زیربنایی و تولیدی
برگزاری دومین جلسه بازنگری سیاست‌های کلی معدن در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع
دومین جلسه بازنگری سیاست های کلی معدن، روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکترغلامرضا مصباحی مقدم، برگزار شد.
۳۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
درکمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛
برگزاری اولین جلسه بازنگری سیاست‌های کلی معدن
اولین جلسه بازنگری سیاست های کلی معدن، روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، برگزار شد.
۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱
کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:
پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «جامع نگری برای حل بحران آب»
پنجمین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع « جامع نگری برای حل بحران آب در ایران» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.
۰۴ / ۰۸ / ۱۴۰۰
کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:
پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «بررسی فرسایش و آلودگی خاک»
چهارمین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع « بررسی فرسایش و آلودگی خاک در ایران» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.
۰۴ / ۰۸ / ۱۴۰۰
کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:
پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «وضعیت مدیریت حریق در جنگل ها»
سومین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «وضعیت مدیریت حریق در جنگل های ایران و برخی از کشورها» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.
۰۴ / ۰۸ / ۱۴۰۰
بررسی راهکارهای تحقق شعار سال؛ "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" در کمیته تغییر اقلیم
نشست هم اندیشی کمیته تغییر اقلیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال؛ "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " روز چهارشنبه پنجم خردادماه در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع برگزار شد.
۰۶ / ۰۳ / ۱۴۰۰