معرفی رئیس کمیسیون

send print
معرفی رئیس کمیسیون

  رئیس کمیسیون اصلی اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دکتر محسن رضایی


رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 

دکتر محمد رضا پورابراهیمی 

نظرات بینندگان