بررسی راهکارهای تحقق شعار سال؛ "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" در کمیته تغییر اقلیم


نشست هم اندیشی کمیته تغییر اقلیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال؛ "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " روز چهارشنبه پنجم خردادماه در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع برگزار شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی، در ابتدای این جلسه کارشناسان به تشریح نتایج مطالعات خود در زمینه رفع موانع و پشیتیبانی های لازم جهت تحقق شعار سال در حوزه تغییر اقلیم پرداخته و ضمن بیان خسارت های بیشماری که تغییر اقلیم به کشور ما و منطقه وارد ساخته است، ابراز داشتند: به لحاظ وابستگی کشور به انرژی‌های فسیلی از یک سو و گام‌های پرشتاب سایر کشورها در توسعه انرژی های تجدید پذیر از سوی دیگر، در صورت عدم وجود سیاست های یکپارچه و جامع اقلیمی در کشور، پتانسیل ها و فرصت های بیشمار جمهوری اسلامی ایران در حوزه های اقتصادی، گردشگری، صنعت، حمل و نقل، انرژی، خدمات مهندسی، کشاورزی و غیره که می تواند با سرمایه گذاری به موقع و مناسب به بهره وری بالا برسد، از دست خواهد رفت.

در ادامه، طرح پژوهشی "ضرورت تدوین سیاست های کلی تغییر اقلیم" توسط مجری طرح مورد تشریح و سرفصل های آن تبیین گردید.

همچنین نقاط قوت و ضعف این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب کلیات این طرح پژوهشی، موارد مورد انتظار کمیته نیز عنوان گردید.


گزارش خطا
ارسال نظر