برگزاری کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام


کد خبر: 154
نشست کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی برگزار شد.

نشست کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست بازنگری و تدوین آئین نامه نظارت مجمع مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه گزارشی از سوابق نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی مصوب توسط قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول ارائه گردید و در ادامه اعضای کمیسیون، دیدگاه‌های خود را در خصوص آسیب‌شناسیِ آئین‌نامه فعلی و نیز بررسی موانع نظارتِ مؤثر بیان ، و بر تحقق دستور مقام معظم رهبری در این خصوص تأکید کردند.
بررسی پیشنهادها و بندهای اصلاحی آئین‌نامه نظارت به جلسه آتی این کمیسیون موکول گردید.

موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ابلاغی با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری ، از اولویت های ویژه دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت‌نظام می باشد و برای این منظور ، سال گذشته ،  هیات عالی نظارت متشکل از رییس ، دبیر و ۱۳نفر از اعضای مجمع تشکیل گردیده است.


گزارش خطا
ارسال نظر