کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:

پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «وضعیت مدیریت حریق در جنگل ها»


کد خبر: 1543
سومین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «وضعیت مدیریت حریق در جنگل های ایران و برخی از کشورها» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته محیط زیست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سومین شماره از پژوهشنامه های خود را به « وضعیت مدیریت حریق در جنگل های ایران و برخی از کشورها» اختصاص داده است که می توانید


گزارش خطا
ارسال نظر