کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:

پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «بررسی فرسایش و آلودگی خاک»


کد خبر: 1544
چهارمین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع « بررسی فرسایش و آلودگی خاک در ایران» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته محیط زیست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارمین شماره از پژوهشنامه های خود را به « بررسی فرسایش و آلودگی خاک در ایران» اختصاص داده است که


گزارش خطا
ارسال نظر