کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر کرد:

پژوهشنامه محیط زیست با موضوع «جامع نگری برای حل بحران آب»


کد خبر: 1545
پنجمین شماره پژوهشنامه محیط زیست با موضوع « جامع نگری برای حل بحران آب در ایران» شامل گزارشات تحلیلی پیرامون محیط زیست ایران و جهان در کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع منتشر شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته محیط زیست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجمین شماره از پژوهشنامه های خود را به «جامع نگری برای حل بحران آب در ایران» اختصاص داده است که


گزارش خطا
ارسال نظر