با حکم رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع

«محمدرضا محمدیوسفی» مدیرکل رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد


کد خبر: 1655
حسن رحیمی، مشاور رئیس مجمع و رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا محمدیوسفی را به سمت مدیرکل رسانه این مرکز منصوب کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،متن حکم  انتصاب محمدرضا محمدیوسفی،بدین شرح است:

جناب آقای محمدرضا محمدیوسفی
نظر به شایستگی، سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیر کل رسانه» این مرکز منصوب می شوید. با عنایت به اهمیت ارتقای اطلاع رسانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بویژه ضرورت اطلاع افکار عمومی از حیطه وظایف مجمع، امیدوارم با توکل به خداوند متعال و همکاری و مساعدت سایر مدیران و همکاران براساس شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.

حسن رحیمی
مشاور رئیس مجمع
و رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی


گزارش خطا
ارسال نظر