در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص صورت گرفت

تاکید بر تسریع بازنگری سیاست های کلی


کد خبر: 1781
تسریع بازنگری سیاست های کلی اقتصادی، اداری و بازرگانی در دوره جدید مجمع در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعات تلفیق، تنقیح و بازنگری سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد، بازرگانی و اداری، ارزیابی پیامدهای طرح های اقتصادی اجرا شده، پیگیری امور نظارتی و تعیین سطح مباحث کمیسیون و نیل به اجماع رسیدن در مفاهیم مرتبط به پیشرفت و تحقق نرخ رشد 8درصد در پنج سال آینده، مورد بحث و گفتگوی اعضای کمیسیون اقتصاد، اداری و بازرگانی قرار گرفت.

در ادامه رئیس کمیته اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع عناوین برنامه های پیشنهادی کمیسیون و مدل بازنگری (تکمیل، تلفیق، تنقیح) سیاست های کلی نظام و ارزیابی کارآمدی و اثربخشی آنها را ارائه کرد و مورد جمع بندی قرار گرفت.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر محسن رضایی، دکتر مخبر، دکتر احمد وحیدی، مهندس محمدرضا باهنر، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر داود دانش جعفری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، مهندس سید مرتضی نبوی و مهندس سید مصطفی میرسلیم حاضر بودند و نظرات و دیدگاه های خود را درباره تکالیف و هدفگذاری های کمیسیون، ابراز کردند.گزارش خطا
ارسال نظر