در کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع صورت گرفت؛

بررسی آسیب شناسانه وقایع اخیر کشور از نگاه صاحبنظران حوزه زنان و خانواده


کد خبر: 1790
در کمیته زنان و خانواده کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریشه و عوامل وقایع اخیر کشور مورد بررسی آسیب شناسانه قرار گرفت.

 به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست نخبگانی تخصصی کمیته زنان و خانواده کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با موضوع «تحلیل ابعاد مختلف وقایع اخیر در حوزه زنان و ارائه راهکارها و راهبردهای سیاستی» در تاریخ دوشنبه 9 آبان 1401 به ریاست دکتر مظفر؛ رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و با مدیریت خانم دکتر زعفرانچی در کمیته زنان وخانواده برگزار شد.

در این نشست مسئولین در برخی نهادها و دستگاههای ذیربط، نخبگان و صاحبنظران متخصص و مسئولین گروه های مطالعاتی زنان وخانواده در برخی دانشگاهها، حضور داشتند و تحلیل وضعیت موجود، ریشه یابی و پیامدهای مسائل اخیر جامعه از زوایای مختلف حقوقی، قانونی، اجرائی و مدیریتی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و راهبردهای سیاستی و مدیریتی ارائه گردید.

در ابتدای این نشست دکتر مظفر؛ رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی فلسفه برگزاری نشست را تحلیل و بررسی رویدادهای اخیر در کشور با رویکرد نقش زنان و تمرکز بر دو محور تبیین وضعیت موجود و ارائه راهکارها و راهبردهای قانونی، سیاستی و اجرائی در کوتاه مدت و بلند ذکر نمودند.

در این نشست مسئولین و متخصصان دستگاه های شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده زن و خانواده، شهرداری تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، معاونت پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، قوه قضاییه و دیوان عالی کشور، شورای فرهنگ عمومی کشور، فرماندهی نیروی انتظامی(فراجا)، سازمان اطلاعات و امنیت ملی و پلیس امنیت عمومی، گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور وزارت علوم تحقیقات فناوری، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی از نخبگان و صاحبنظران حضور داشتند.


گزارش خطا
ارسال نظر