پنجمین جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع در دوره نهم صورت گرفت

تعیین اولویت های پژوهشی مجمع در حوزه علم، فرهنگ و جامعه


کد خبر: 1845
کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز شنبه هشتم بهمن1401 به ریاست آیت الله محسن اراکی، تشکیل جلسه داد.


به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه درباره تعیین موضوعات پژوهشی در حوزه ماموریت های کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید: پژوهشهایی که در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد ضمن ارتباط کامل با وظایف کمیسیون، باید در راستای سیاست های کلی ابلاغی باشند. این پژوهشها محدود و متکی به داده های آماری مستند و قابل سنجش و معتبر باشد و از آنها ضمن آسیب شناسی وضع موجود، ارائه راه حل و راهبرد جهت رفع موانع، انتظار می رود.

در ادامه جلسه، موضوعات «مهاجرت نخبگان»، «سرمایه اجتماعی و گسست نسلی»، «اعتیاد»، «وضعیت زنان»، «هنر و فرهنگ عمومی»، «ورزش» و «فضای مجازی» به عنوان اولویت های پژوهشی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع در دوره نهم به تصویب رسید.


آیت الله اراکی ضمن تاکید بر بهره گیری از نتایج پژوهش ها در تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان در کشور گفت: شیوه بهره برداری از پژوهش ها و تبدیل نتایج حاصله به راهکارهای اجرایی باید مد نظر اعضای کمیسیون باشد و کمیته ای برای استفاده و تلخیص و جمع بندی نتایج پژوهش ها در مجمع تشکیل شود.

در این جلسه، آقایان دکتر حسین مظفر، دکتر محمدرضا عارف، دکتر محمدحسین صفارهرندی، دکتر صادق واعظ زاده، دکتر سیدمحمد صدر و دکتر سید کمال خرازی و مهندس میرسلیم حضور داشتند.


گزارش خطا
ارسال نظر