گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402


کد خبر: 5009
گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402
بررسی طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات مجلس در حوزه تهران به شیوه تناسبی

 

گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402گزارش تصویری جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 15 تیر 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزارش خطا
ارسال نظر