گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402


کد خبر: 5012
گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402
بررسی اصلاحات مجلس در خصوص مصوبه «حمایت از گزارشگران فساد» توسط هیئت عالی نظارت مجمع

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع /14 تیر 1402

 


گزارش خطا
ارسال نظر