دیدار اعضای دوره نهم مجمع با رهبر معظم انقلاب


کد خبر: 5048

 

دیدار اعضای مجمع با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای مجمع با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای مجمع با رهبر معظم انقلاب

دیدار اعضای مجمع با رهبر معظم انقلاب

 

دیدار اعضای مجمع با رهبر معظم انقلاب


گزارش خطا