تالیفات آیت الله آملی لاریجانی


کد خبر: 5051

آثار و کتب

داراى چهار بخش اصلی شامل: بخش اول: دلالت در اسماء خاص. بخش دوم: اسماء خاص، عوالم ممکنه و ضرورت. بخش سوم: اسماء جنس (صور نوعیه). بخش چهارم: کاربردهایى از بحث دلالت.

در این کتاب چند نظریۀ مشهور را که در قرن حاضر تأسیس شده اند مورد بحث قرار داده است. بسیاری از مطالب مطروحۀ در این رساله و بلکه در کل فلسفه اخلاق رایجِ در غرب، توسط متفکران اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"این مجموعه حاوی مقالات تنی چند از استادان و نویسندگان است كه به مناسبت بزرگداشت مقام علمی ومعنوی مرحوم ((میرزا هاشم آملی)) گرد آوری شده است .

مکتوب حاضر، اوّلین بار به صورت مقاله ای مبسوط به کنگره بزرگداشت مقام علمی شیخ انصاری- اعلی اللّه مقامه- تقدیم شد و در مجموعه آثار آن کنگره به طبع رسید.

کتاب حاضر پاسخی است به دو مقاله از عبدالکریم سروش تحت عناوین "عمارت کردن قلعه سلطانی " و "دعوی درویشی و وعده خاموشی "

 


گزارش خطا