آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع


کد خبر: 5095
آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع بررسی لایحه برنامه هفتم، تشکیل جلسه داد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، در ابتدای این جلسه، نائب رییس کمیسیون با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری و شروع بررسی لایحه آن در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسات، باید برنامه و نگاه دولت و سازوکار های پیش بینی شده برای «رشد اقتصادی ۸درصدی»، «کاهش تورم»، سهم «بهره­وری» از رشد اقتصادی، کنترل و کاهش «ضریب جینی» و تحقق عدالت در قانون برنامه پنجساله هفتم، ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

مهندس باهنر با اشاره به اینکه ۸۰درصد احکام برنامه(بیش از۷۵حکم) به حوزه ماموریت کمیسیون های اقتصادی و زیربنایی مجمع مربوط است، گفت: اعضای این دو کمیسیون باید در جریان فرایند تصویب برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.

در ادامه جلسه، دکتر محسن نجفی خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به مطالعات مراکز پژوهشی این سازمان گفت: در آسیب شناسی تحقق نیافتن قوانین برنامه ششم، به چالش فرایند تنظیم برنامه و غیر مشارکتی بودن تعیین برنامه ها و همچنین جامعیت برنامه بجای مساله محور بودن دست یافتیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این نکته که برنامه نباید «نیازنامه» باشد، گفت: تلاش دولت بر این امر متمرکز شده است که در چارچوب سیاست‌های کلی، پیش برویم و علاوه بر این اجرایی شدن سایر سیاست های کلی و حرکت به سوی اصلاح ساختار بودجه نیز مد نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه، دکتر شوال پور و دکتر امانی از معاونان سازمان برنامه و بودجه، برخی از دیگر نکات و ویژگی های لایحه برنامه پنجساله ارائه شده از سوی دولت را تشریح کردند.

دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تغییر آئین نامه داخلی مجلس گفت: طبق آئین نامه جدید، نمایندگان نمی توانند پیشنهادی را بدون طرح در کمیته‌ها و کمیسیون تلفیق، در صحن مطرح کنند. در مجلس تلاش شده در فضای صمیمی و تعاملی با دولت، بندها و اهداف غیرقابل حصول یا غیرشفاف اصلاح شود.

بنا بر این گزارش، اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در ادامه، در خصوص «چالش ناترازی تولید و مصرف انرژی»، «شناخت ظرفیتهای کشور برای رشد اقتصادی ۸درصدی»، «محوریت فناوری و رشد دانش بنیان و تکمیل زنجیره های ارزش»، «نبود مدل کاهش تورم پایدار در لایحه دولت»، «لزوم درک و دیدگاه مشترک در نظام برنامه ریزی کشور»، «نگرش به اصل ۷۵ و تامین منابع برنامه ها»، «ثبات نرخ ارز» و توجه به «اقتصاد دریامحور» دیدگاه های خود را بیان نمودند.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مقرر شد جلسات مشترکی بین کمیسیونهای اقتصادی و زیربنایی و تولیدی مجمع در خصوص بررسی برنامه هفتم برگزار شود و نتایج این جلسات در گزارشی به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی منعکس گردد.

در این جلسه، مهندس محمدرضا باهنر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر داود دانش جعفری، حجت السلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس غلامرضا آقازاده و دکتر محمود احمدی نژاد از اعضای مجمع و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونین سازمان برنامه و بودجه حاضر بودند.

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع

آغاز فرایند بررسی لایحه«برنامه هفتم» در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع


گزارش خطا
ارسال نظر